Privacy Verklaring

 

 

PRIVACY POLICY & COOKIES Lette Lys

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Lette Lys acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent o.a. dat:

  • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • Wij je eerst om toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist
  • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Lette Lys is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-02-2024

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij een bezoek aan onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW-gegevens

Telefoonnummer

Factuuradres

E-mailadres

Betalingsgegevens

Geslacht

Geboortedatum

IP-adres

Orderhistorie

Nationaliteit

Toegang accountomgeving

 

Met ons klantaccount kunt je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen.

 

Doeleinden

 

Afhandelen bestelling

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. 
Om bijvoorbeeld je bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van je NAW-gegevens. Hier kun je meer lezen over hoe Shopify omgaat met je persoonsgegevens.

 

Wij werken samen met derde partijen zoals DHL en PostNL om producten te verzenden, de bezorging te garanderen en zodat wij feedback kunnen krijgen, de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen verbeteren en de kwaliteit van de dienstverlening van de derde partij kunnen meten en verbeteren. In het voorbeeld van verzenders en koeriers verstrekken we hen persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam, verzendadres, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Afhandelen betaalverkeer
Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van je betaalgegevens. Onze partner hierin is CCV Nederland. Hier kun je meer lezen over hoe CCV Nederland omgaat met je persoonsgegevens.

 

Communicatie
Om de communicatie omtrent je bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van je persoonsgegevens/contactgegevens.

 

Uitvoering wettelijke plicht
Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij je bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn. Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. 

 

Marketing (indien toestemming)
Om je van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van je persoonsgegevens/contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven.

 

Fraudepreventie
Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van je IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.

 

Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van je bestelling, kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

 

 

 

Reclame

Wij kunnen je na je toestemming op websites van derden en via e-mail marketing op de hoogte brengen van acties, aanbiedingen en campagnes van Lette Lys.

 

Contact en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels verschillende kanalen (zoals chat, e-mail, telefoon, WhatsApp en social media). Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van je vraag.

 

Wij bieden een nieuwsbrief aan via onze partner Mailchimp waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Privacy beleid van Mailchimp vind je hier

 

Publicatie

Wij publiceren je klantgegevens niet.

 

Verstrekking aan derden

Wij kunnen je gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en mogen onder geen beding gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld. De veilige verwerking van je gegevens wordt gewaarborgd middels een bewerkersovereenkomst tussen Lette Lys en de partner.

 

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden. Met mogelijkheid om in te loggen via een social media-account, wordt vanuit de social media partij het e-mailadres doorgegeven dat bij het gebruikersaccount hoort.

 

Cookies

 

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij uitleggen waarom wij cookies gebruiken (de cookiebanner). Lette Lys maakt gebruik van 1st en 3rd party cookies. Volgend gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies.

 

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

 

Met derden die cookies plaatsen, hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van deze partijen.

 

Partners die het gebruik van onze website verbeteren zijn oa;

Script Engine: Privacy beleid vind je hier

Mintt studio: Privacy beleid vind je hier

Essentials: Privacy beleid vind je hier

 

 

Google Analytics

 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

Beveiliging

 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om je bestelling(en) af te handelen, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht).

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat je van deze websites gebruik maakt.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te bevelen deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van je gegevens

 

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met je toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

 

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je internetbrowser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

 

Autoriteit Persoonsgegevens

 

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

 

Lette Lys VOF

Rembrandtstraat 29

2671 GC Naaldwijk

info@lettelys.nl